Klub

Športno društvo Volley klub Portorož je v letu 2008 sprejelo odločitev, da večino svojih programov, ki so povezani z razvojem odbojke in odbojke na mivki prilagodi razvoju slednje. Pogoji za delovanje društva v Občini Piran so primerni za razvoj tega športa, predvsem zaradi ugodne klime in bližine morja, s katerim je ta šport v osnovi povezan. Svoje programe že vrsto let udejanjamo na Centralni plaži Portorož v sodelovanju z Javnim podjetjem Okolje Piran d.o.o. ter Športnim in mladinskim centrom Piran. Objekt, na katerem se izvaja pretežni del programov je center za odbojko na mivki, ki se nahaja na prej omenjeni plaži in ga sestavljajo 4 igrišča za izvajanje programov in pripadajoči prostor na katerem se nahajata dva skladiščna kontejnerja, tuš ter nekaj manjših tribun. Center predstavlja odlično podlago za delo v spomladanskih ter poletnih mesecih in nudi vse potrebno za razvoj odbojke na mivki. V jesenskem in zimskem obdobju smo prisiljeni svoje programe prilagoditi delu v dvorani. V tem času koristimo ure in objekte, ki nam pripadajo skladno z pogodbo o izvajanju letnih programov športa, sklenjeno med Občino Piran in Športnim in mladinskim centrom Piran na eni strani ter Volley klubom Portorož na drugi strani.
Volley club Portorož, si je kot osnovni cilj postavil popularizacijo odbojke na mivki med mladimi, predvsem pa razvoj vrhunskih tekmovalcev. Naše rezultate dokazujejo številni doseženi naslovi na državnih prvenstvih ter mednarodni rezultati posameznic in posameznikov, ki so prešli na profesionalno raven tekmovanj.

2011 cl logo                    fivb                    mevza logo                    ozs